Joint cao su cho Cống kích ngầm loại 2

Ghi chú:

  • Nơi giao hàng: Hàng được giao tại kho của quý khách.
  • Thời gian giao hàng: Tùy thuộc vào số lượng của đơn hàng và thỏa thuận của hai bên.
  • Hình Thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
  • Danh mục: